Product Information Management system forbedrer din data governance

Data governance er lidt af et buzzord disse dage – måske har du hørt om det, måske har du ikke. Dette blogindlæg er for dig, der vil indføre data governance i din organisation og vil have et værktøj, som kan være central i denne transformation.

Hvad er data governance egentligt?

Data governance er et data management koncept, der omhandler en organisations evne til at sikre data af høj kvalitet gennem hele dets livscyklus. I sin essens handler data governance om tilgængelighed, brugbarhed, konsistens og integritet. Alle disse kan et PIM-system hjælpe dig med at sikre. Data governance omfatter derfor mennesker, processer og IT, der er krævet i at skabe konsistent og passende håndtering af en organisations data på tværs af forretningen.

Data governance indebærer, at man etablerer processer, der sikrer effektiv håndtering af data og ansvar for datakvaliteten. I forlængelse af dette omfatter data governance, at data kan benyttes af hele organisationen, og derved er tilgængelig for de medarbejdere, der har brug for data i sit daglige arbejde.

Hvad er et PIM-system?

Ideen med et PIM-system er ”én kilde til sandheden”. Det er et system, der sikrer at du fra ét centralt sted har overblikket over dit produktdata. Det er et system, der muliggør at du kan vedligeholde og opdatere dit produktdata ét centralt sted. Det er på samme tid et system, der giver én kilde, hvor du kan publicere alt dit produktdata fra. Fra ét centralt sted distribuerer du dit produktdata til din webshop, online markedspladser, kataloger, prislister og Excel. Et PIM-system er derfor en løsning, der samler dit produktdata og derefter publicerer det gennem dine salgskanaler. Med et PIM-system sikrer du således datakvalitet og konsistens på tværs af kanalerne.

Hvordan kan et PIM forbedre din data governance?

(1 Tilgængelighed

Ved at implementere et PIM-system i din virksomhed, sikrer du, at data er tilgængeligt i hele din organisation. Ved at have data tilgængeligt fra én central kilde, kan du med lethed finde det data, du har brug for. Du har således et overblik og data af høj kvalitet tilgængeligt lige ved hånden.

(2 Brugbarhed

Ved at centralisere dine data i et PIM-system, arbejder du også med brugbarhed. Du vil typisk ikke implementere et PIM-system uden at overveje, hvad dit data skal bruges til. Et PIM-system distribuerer dine data gennem dine kanaler. Dine data bliver derfor ikke kun centraliseret og opbevareret i et PIM-system, men bliver også benyttet gennem systemet. Du leverer måske data til din webshop eller til en online markedsplads, eller måske benytter du systemet til at producere kataloger og datablade.

(3 Konsistens

Når vi siger konsistent data, så mener vi data, der har et fast format og har samme regelsæt. I mange organisationer er det et stort problem, at dataformatet er forskelligt fra datakilde til datakilde. Jeres data ser derfor forskelligt ud afhængigt af om det ligger i din indbakke, i et Excel-dokument eller i dit ERP-system. Ved at centralisere dine data i et PIM-system og dermed vedligeholde dine data fra ét centralt sted, sikrer du, at dine data er konsistente.

(4 Integritet

Hvordan kan du opretholde en høj dataintegritet gennem dit datas livscyklus? Et PIM-system spiller en central rolle fra det første data bliver født til det sidste er færdigberiget. Ved at føde dine produktdata i dit PIM-system – på samme tid med, at PIM-systemet er integreret med fx dit ERP-system – understøtter du processen i at sikre dataintegritet i løbet af dine datas livscyklus. Uddelegere

Roller til Data governance

Du bør uddelegere roller, når du implementerer data governance, da dette kan skabe stor værdi. En Data Steward er en central rolle i data governance, da denne person – eller flere personer – sikrer, at data governance processerne er fulgt og forbedret. Denne person er derfor yderst central i at sikre datakvaliteten i dit PIM-system og i din virksomhed. Disciplin er vigtigt i håndtering af store mængder data, og dette skal en Data Steward sørge for at skabe, facilitere og opretholde.

Indlægs forfatter: Redaktionen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *