Rådgivning ved forsikringsskader

Som husejer eller virksomhedsejer kan du let komme til at stå i en sårbar situation, hvis der pludselig opstår en skade på din ejendom. Det kan både være dit hus, din virksomhed, dit landbrug eller dit sommerhus. I en sådan situation kan det være en god idé at søge professionel hjælp, så du får den erstatning, du har krav på som skadelidt. Hos JPH Forsikringsskader A/S kan du få råd og vejledning i forbindelse med forsikringsskader. JPH Forsikringsskader A/S er et rådgivende ingeniørfirma med flere års erfaring med håndtering af bygningsskader. Vi er på forsikringstagers side – det betyder, at vi arbejder for at sikre dig en retfærdig erstatning for dit tab.

Hvilke forsikringsskader rådgiver vi om?   

JPH Forsikringsskader A/S tilbyder rådgivning ved flere forskellige former for forsikringsskader, og vi hjælper dig med at navigere i krydsfeltet mellem forsikringsselskab og myndigheder. Hvis dit hus brænder, hjælper vi dig blandt andet med at udfærdige en detaljeret skadeopgørelse, som er med til at danne grundlag for den sum, du får udbetalt i erstatning. I forbindelse med en vandskade på din ejendom kan vi være dig behjælpelig med at få klarlagt omfanget af skaden, og vi bistår dig i processen frem til reetableringen af bygningen. Hvis du bygger dit eget hus, men efterfølgende opdager byggeskader som eksempelvis fugt, utætheder eller revner i murværket, kan vi hjælpe dig med at undersøge skaderne og årsagerne hertil, så du er bedre stillet i den videre dialog med entreprenøren. Udvikler byggesagen sig til en tvist mellem dig og entreprenøren, arbejder vi også med syn og skøn. Syn- og skønsforretninger er sager, hvor to parter er blevet uenige. I sådanne tilfælde kan en uvildig sagkyndig blive bedt om at besvare tekniske spørgsmål om eksempelvis en byggeskade. JPH Forsikringsskader A/S tilbyder også råd og vejledning i forbindelse med storm- og snetrykskader, ligesom vi er behjælpelige ved ejerskiftesager.   

Kontakt os i dag

Send en mail til jes@jph.dk eller kontakt os på telefon 98 84 11 55, hvis du ønsker at høre mere om, hvilken form for hjælp vi kan tilbyde dig i forbindelse med en forsikringsskade. Som rådgivere varetager vi dine rettigheder som skadelidt, og vi sørger for, at du får en rimelig erstatning for dine tab. Dette indebærer blandt andet forhandlinger med dit forsikringsselskab, og vi står også gerne for dialogen med entreprenør og håndværkere i forbindelse med en byggesag.

Indlægs forfatter: Redaktionen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *