Sådan søger du kompensation i forbindelse med Covid-19

Den 18. april blev det vedtaget at hjælpepakkerne i forbindelse med Covid-19 skulle forlænges til d. 8. juli. Udover denne forlængelse af hjælpepakkerne så er en række yderligere initiativer blevet vedtaget, som skal være med til at hjælpe de danske virksomheder igennem krisen. Vi har samlet en oversigt over de kompensationsordninger og initiativer, der er kommet til, som kan hjælpe dig og din virksomhed. 

Kompensation for faste omkostninger

Frem til d. 30. juni 2020 kan du søge om at få kompensation til dækning af faste omkostninger i perioden mellem d. 9. marts og d. 8. juli 2020. Hvis du har søgt om kompensation inden d. 18. april, hvor det blev vedtaget at forlænge hjælpepakkerne, så skal du genansøge for at få kompensation mellem d. 9. marts og d. 8. juli 2020. 

Din virksomhed kan få kompensation for faste omkostninger, hvis du har haft et omsætningstab på 35%, hvis dine faste udgifter svarer til mindst 12.500 kr. i en periode på tre måneder, og hvis du kan dokumentere dine faste udgifter, og en godkendt revisor kan give en erklæring.

Størrelsen på din kompensation afhænger af, hvor meget du forventer, at din omsætning kommer til at falde. Hvis du grundet Covid-19 har fået forbud mod at holde åbent, og derfor ikke har haft nogen omsætning, så kan du få kompensation for 100% af din virksomheds faste udgifter.

Vil du søge om kompensation, så skal du sørge for at have styr på følgende ting: 

 • Hvordan du forventer, at din omsætning kommer til at se ud i kompensationsperioden.
 • Hvordan din omsætning for referenceperioden sidste år så ud (perioden mellem d. 1. april til og med d. 30. juni).
 • Hvordan dine realiserede omkostninger har set ud i december til februar.
 • Hvordan du forventer, at dine omkostninger kommer til at se ud under kompensationsperioden.
 • Om der har været underskud i virksomhedens seneste regnskab.
 • Du skal have en revisorpåtegning. Hvis din kompensationsansøgning bliver godkendt, dækker staten 80% af din revisorregning.
 • Navn, CVR-nummer samt e-mail på din uafhængige godkendte revisor.
 • Erklæring på at din virksomhed har haft forbud mod at holde åbent, hvis dette er tilfældet.
 • Datoen på hvornår din virksomhed blev stiftet samt din virksomheds CVR-nummer.

Lønkompensation

Du kan søge om lønkompensation, hvis din virksomhed er så hårdt økonomisk ramt grundet Covid-19, at du står overfor at skulle fyre medarbejdere. Hvis du har søgt om kompensation inden d. 18. april, hvor det blev vedtaget at forlænge hjælpepakkerne, så skal du genansøge for at få kompensation mellem d. 9. marts og d. 8. juli 2020.

Du kan søge om lønkompensation, hvis din virksomhed står overfor at skulle afskedige omtrent 30% af medarbejderstaben eller mindst 50 ansatte. For at få lønkompensation skal du sende de fyringstruede medarbejdere hjem med fuld løn under kompensationsperioden. Medarbejderne må ikke arbejde under kompensationsperioden. 

Kompensationen for funktionæransatte medarbejdere udgør 75% af de samlede lønudgifter, 90% for ikke-funktionærer samt 90% for elever og lærlinge.

For at søge om lønkompensation for nogle af dine medarbejdere skal du have styr på følgende:

 • Medarbejdernes navne.
 • Medarbejdernes CPR-numre.
 • Startdato og slutdato for den periode du ønsker lønkompensation for.
 • Ansættelsestypen.
 • Eventuelt antal dage som du ikke ønsker at søge kompensation for.
 • Antal arbejdstimer for medarbejderne i løbet af en måned.
 • Eventuelt ansættelseskontrakter eller tillæg til ansættelseskontrakter hvis der er tale om nye medarbejdere, som endnu ikke har fået en lønseddel, eller medarbejdere, som for nyligt har fået ændret deres løn.

Kompensation for manglende omsætning

Freelancere, selvstændige og virksomheder med højst ti fuldtidsansatte kan få kompensation for tabt omsætning. Kompensationsperioden ligger mellem d. 9. marts til og med d. 8. juli. Fra midten af maj ændres betingelserne fra højst ti fuldtidsansatte til højst 25 fuldtidsansatte. 

Betingelserne for at kunne søge om denne form for kompensation er, at du skal eje mindst 25% af virksomheden, du skal selv arbejde i virksomheden, virksomheden skal forvente et omsætningstab på mindst 30%, virksomheden skal i gennemsnit have haft en omsætning eller B-indkomst på mindst 10.000 i gennemsnit om måneden i en forudgående periode, og virksomheden må, som nævnt før, højst have ti fuldtidsansatte (25 fra midten af maj).

Som en virksomhed med CVR-nummer skal der være styr på følgende for at kunne søge om kompensation:

 • Den forventede omsætning i kompensationsperioden.
 • Omsætningen for referenceperioden (9. marts til og med 8. juni 2019).
 • Datoen på hvornår din virksomhed blev stiftet samt virksomhedens CVR-nummer.
 • Antallet af fuldtidsansatte.
 • Navne og ejerandele på virksomhedens ejere.
 • Navn og CPR-nummer på eventuel ægtefælle.
 • Dine kontaktoplysninger.
 • Dokumentation på eventuelle offentlige ydelser.

Har din virksomhed ikke et CVR-nummer, skal virksomheden mindst have haft et tab på 30% i B-indkomst, og B-indkomsten skal mindst have været på 10.000 kr. i gennemsnit om måneden, for at du kan få kompensation. Derudover så skal du også have styr på din forventede B-indkomst i kompensationsperioden og din B-indkomst for referenceperioden.

Du vil kunne få kompensation på op til 90% af din virksomheds forventede omsætningstab i kompensationsperioden sammenlignet med referenceperioden. 

Du kan søge om alle tre former for kompensation på virk.dk.

Indlægs forfatter: Redaktionen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *