SMV’erne i Nordjylland er mindre tilfredse med kommunerne

Mens de fleste store virksomheder er tilfredse med den kommunale erhvervsvenlighed, tegner der sig andet billede blandt landets mindste virksomheder. SMV’erne i Nordjylland rangerer kommunernes erhvervsvenlighed lavere end de store virksomheder. Flere kommuner bør derfor have mere fokus på SMV’erne, mener DI Byggeri Nordjylland.

I Nordjylland er der store forskelle på, hvor højt store virksomheder og SMV’er rangerer kommunernes erhvervsvenlighed. Her er 77,6 pct. af de store virksomheder tilfredse med erhvervsvenligheden, mens tilfredsheden blandt SMV’erne ligger på 60,0 pct. Og det bør få politikerne til at reagere, mener Michael Jørgensen, formand i DI Byggeri Nordjylland:

– I en landsdel, der hovedsageligt består af små og mellemstore virksomheder, bør kommunerne tage det alvorligt, når forskellen mellem små og store virksomheder er så markant, som den er. Kommunerne bør se på, hvordan dialogen med de mindre virksomheder kan styrkes, så de oplever en kommunal service på samme niveau som de større virksomheder, siger Michael Jørgensen.

Også mellem kommunerne er der store forskelle på, hvor tilfredse de mindste virksomheder er med erhvervsvenligheden. Morsø Kommune scorer højest i Nordjylland med 72,5 pct. af SMV’erne, der angiver stor tilfredshed med kommunen, mens Aalborg Kommune ligger i bunden med 54,2 pct.

– Tilfredsheden blandt SMV’erne i Aalborg er markant lavere end blandt de større virksomheder i regionen. Det er en selvstændig udfordring i forhold til erhvervssammensætningen i regionen, men det er en langt større udfordring, hvis forskellen mellem små og store virksomheder bliver en del af virksomhedernes bevidsthed, og det er der en tendens til for øjeblikket, siger Michael Jørgensen.

Årsagen til den store forskel i tilfredsheden skal ifølge DI findes i, at SMV’erne i mindre grad oplever effektiv byggesagsbehandling samt, at de oplever, at den meget vigtige dialog med både lokale politikere og embedsmænd en mindre god, end den bør være.

– Virksomhederne bærer selv en stor del af ansvaret for en succesfuld sagsbehandling hos kommunen, men for mange mindre virksomheder kan processen være ekstremt kompliceret. Derfor er kommunen nødt til at påtage sig en rolle i forhold til forhåndsdialog. Det er til gavn for alle parter, slutter Michael Jørgensen.

Læs analysen af SMV’ernes kommunale tilfredshed her.

Kontakter

Formand for DI Byggeri Nordjylland Michael Jørgensen, telefon 2124 3455
Regional konsulent for DI Byggeri Nordjylland Dennis Jensen, telefon 2065 5202

Information om DI Byggeri

DI Byggeri
H.C. Andersens Boulevard 18
1553 København V

3377 3377https://www.danskindustri.dk/brancher/di-byggeri/

DI Byggeri er et branchefællesskab for over 6.700 virksomheder inden for hele byggeriets værdikæde. Medlemsvirksomhederne beskæftiger knap 120.000 medarbejdere.

Læs mere: DI Byggeri

Indlægs forfatter: Dennis Hostrup

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *