Virksomhedernes e-handel boomer

Lige nu sker der en stigning inden for e-handel, som aldrig er set før, og særligt små og mellemstore virksomheder har fået sat godt gang i e-handlen, hvilket ifølge DI Handel kommer til at gavne de danske virksomheders konkurrencekraft.   

Lige nu udgør e-handel hele 10% af virksomhedernes samlede omsætning, og stigningen i online handlen ser ikke ud til at stoppe foreløbig, da både private og professionelle indkøbere handler online som aldrig før. Faktisk så er e-handel blevet så udbredt, at andelen af danske virksomheder med e-handel er steget fra 26% til 32 % mellem 2019 og 2020. Det er en stigning på hele 6% på bare et år, og samtidig er det en stigning, som man ikke hidtil har oplevet. 

Andelen af virksomheder med e-handel til danske forbrugere er steget med 5%, mens der er forekommet en stigning på 4% i andelen af virksomheder med e-eksport via egen webshop og 3% i andelen af virksomheder med e-eksport fra digitale markedspladser. Denne udvikling inden for den danske e-eksport er velmødt, da Danmark hidtil har rangeret lavt på dette område sammenlignet med andre EU-lande. 

Der er god grund til, at virksomhederne vælger at drive e-handel og e-eksport, da virksomheder, som opererer inden for disse områder, tjener op til tre gange mere på hver enkelt medarbejder end virksomheder, som ikke opererer inden for områderne. Dermed kan det sagtens betale sig at tage springet og få gang i e-handlen. 

Det er ikke de store virksomheder, som i højere grad medvirker til den store stigning inden for websalg – tvært imod så er det de små og mellemstore virksomheder, der har sørget for den rekordhøje stigning i e-handel. Antallet af store virksomheder med over 250 ansatte, der har e-handel, er kun steget med 1% sammenlignet med 2018, mens antallet af SMV’er med e-handel er steget med hele 6% siden 2018, da andelen er steget fra 25% til 31%.

Erhvervsstyrelsen startede et initiativ tilbage i 2018, der fortsætter helt frem til 2021, som har til formål at fremme digitaliseringen og e-handlen hos SMV’er. Dette initiativ anbefaler man hos DI Handel, at man afsætter 50 mio. kr. ekstra til i indeværende år samt næste år, og at man forlænger initiativet til yderligere fem år. Hos DI Handel mener man nemlig, at initiativet er vigtigt for virksomhedernes fremgang inden for digitalisering, og at den ekstra investering og længere varighed vil medvirke til en fortsat stigning i tallene – hvilket også omfatter omsætning. 

Der er nemlig ikke kun sket en stigning i andelen af virksomheder med e-handel – der er også sket en stigning i den samlede andel af omsætning fra e-handel. E-handlen er nemlig gået fra at udgøre 8% af virksomhedernes samlede omsætning til at udgøre hele 10% af den samlede omsætningen – det vil altså sige, at der er sket en stigning på 2%. Stigningen skyldes primært web-salget til andre virksomheder eller offentlige institutioner. Private forbrugere bliver kun mere og mere begejstrede for og erfarne i at researche og købe produkter og ydelser online, så det er kun naturligt, at denne tendens begynder at smitte af på vores måde at indkøbe professionelt på. 

Indlægs forfatter: Redaktionen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *